Rajasthan Attractions

Mewar Pilgrim Tour

Jaipur

Tourist Places:- Amber Fort, Jal Mahal, Hawa Mahal, City Palace, Jantar Mantar.

Jodhpur

Tourist Places:-Mehrangarh fort, Umaid Bhawan Palace, Jaswant Thada.

Udaipur

Tourist Places:- Lake Palace, City Palace, Jag Mandir, Saheliyon- ki-Bari, Fateh Sagar.

Ranthambhore

Tourist Places:-Ranthambhore National Park.

Bundi

Tourist Places:-Chitrashala - Ummed Mahal,Taragarh Fort,Cave Paintings,Indragarh Fort,Sukh Niwas Mahal,Badal Mahal,Kshar Bagh,Kanak Sagar Lake.

Fatehpur/Sikri

Tourist Places:-Tomb of Sheikh Salim Chisti,Buland Darwaza,Johbhai Palace,Lotus Throne,Panch Mahal - Fatehpur Sikri.

Agra

Tourist Places:- Taj Mahal, Agra Fort, Jama Masjid, Dayal Bagh, Akbar Mausoleum, Octagonal Tower.